Behandelingsovereenkomst

 

Kwaliteitseisen van LVNT-therapeuten

Ik ben als massagetherapeut in 2014 afgestudeerd bij Holos en ik ben aangesloten bij de LVNT. De LVNT heeft een beroepscode en kwaliteitseisen opgesteld.

LVNT-therapeuten moeten voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
• De therapeut heeft een door de LVNT erkende natuurgeneeskundige opleiding gevolgd.
• De therapeut beschikt over reguliere medische kennis op HBO-niveau.
• De therapeut houdt zich aan de criteria m.b.t. nascholing, praktijkvoering en beroepsethiek.

De LVNT heeft een beroepscode ontwikkeld. Met deze code verzekert de LVNT u ervan dat al haar therapeuten werken volgens de juiste voorschriften en over de juiste kennis, kunde en behandelwijze beschikken.

Voor de zorgverlening gelden de bepalingen, de beroepscode, de kwalificatie-eisen en het tuchtrecht van de beroepsvereniging LVNT en RBCZ. Ook ben ik aangesloten bij SCAG, de gespecialiceerde geschilleninstantie voor complementaire en alternatieve zorg. Zo bent u verzekerd van een onafhankelijke afhandeling van een eventuele klacht. Mocht u een klacht hebben dan hoop ik in eerste instantie dat u hem met mij bespreekt en dat wij er gezamenlijk uit komen. En anders kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB), Postbus 2122, 6020 AC Budel. Telefoon: 0495 499585; email: kab@kab-klachten.nl.

Website: www.kab-klachten.nl.